top of page

משברי חיים

משברים, בין אם נרצה בכך או לא, הם חלק מחיינו. כמעט כולנו חווים במהלך הזמן משברים שונים - אישיים, זוגיים, פיזיים, כלכליים, תעסוקתיים, רוחניים - חלקם קטנים וחלקם גדולים. משברים אלה, כפי שמעיד עליהם שמם, הם איזושהי נקודת שבר בחיינו בה משהו שהכרנווידענו, משהו שהיה קיים בחיינו, משתנה באופן עמוק, מתרחק ומאבד משמעות או שאיננו עוד.

 

כשנולדנו הגענו לעולם עם מטען מסויים. מטען זה, יחד עם נסיבות חיינו, יצרו בנו את מבנה האישיות שלנו - מבנה פסיכולוגי, רגשי ונפשי שמתארגן עוד בשנות הילדות המוקדמות. מבנה זה מכיל את האופנים והדרכים בהם אנחנו מתנהלים בחיינו, כיצד אנו יוצרים אינטראקציות וקשרים, במה אנו נאחזים וממה אנחנו נמנעים, מה אנחנו שומרים לעצמנו ומה אנחנו מגלים ובכלל, איך אנו מביאים את עצמנו לביטוי בעולם.

בעוד מבנה האישיות שלנו הוא ברובו מאורגן וקבוע, נסיבות חיינו הן דינאמיות ומשתנות. לעיתים נוצר מצב בו מתרחש בחיינו אירוע שאנחנו פשוט לא מצליחים לעכל ולהכיל. מבנה האישיות הקיים אינו מצליח להתארגן סביב האירוע החדש. למול האירוע הזה אנו מוצאים את עצמנו או תקועים, נאחזים בישן ומתקשים להיפרד ולהשתנות או מרגישים מפורקים, מתקשים לרקום מחדש את סיפור חיינו.

 

אל האירוע, או האירועים, שמעוררים את משבר חיים יכולות להתלוות תחושות רבות ומגוונות - תחושות של לחץ, כעס או חרדה; תחושות של חוסר אונים, דכאון, וחוסר בהירות לגבי ההווה והעתיד גם יחד; תחושות של אובדן, גם אובדן פיזי ומוחשי אך גם אובדן של טעם ומשמעות. שאלות רבות מתעוררות בתוכנו. כל אחד מתמודד עם משברים באופן שונה. עבור אחדים המשבר יכול להוות גם נקודת שבר

אך גם נקודת קפיצה וצמיחה בעת ובעונה אחת. אחרים יזדקקו לתמיכה וליווי על מנת להתמודד בצורה מיטיבה עם האירוע המשברי, לעכל ולעבד אותו ולצאת ממנו אל עבר מקום חדש ובהיר יותר.

 

משבר החיים יכול להוות הזדמנות עבורנו לבחון את חיינו מחדש ולעומק. לשאול שאלות משמעותיות שביומיום אין לנו זמן לעצור ולשאול. להקשיב לגוף שלנו, לרגשות שלנו ולנשמה שלנו ולגלות חלקים חדשים בעצמנו ולחדד את המשמעויות שאנו מוצאים בחיים האלה.

bottom of page